หนังสือขอบคุณของขวัญวันเด็ก ตัวอย่างหนังสือขอบคุณวันเด็ก


หนังสือขอบคุณของขวัญวันเด็ก ตัวอย่างหนังสือขอบคุณวันเด็ก

เอาไว้เป็นแนวทางในการเขียนครับ เอามาแบ่งปันจากอินเตอร์เน็ต

หนังสือขอบคุณ Park YuChun จาก “บ้านเด็กอ่อนพญาไท”

 


อื่นๆเป็นแนวทาง

 

เนื้อหาน่าสนใจ    This entry was posted in วันเด็กแห่งชาติ and tagged , . Bookmark the permalink.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>